Strategi och datorspel: 3 strategiska principer

Dagens storslagna strategispel skulle tveksamt fungera på ett smidigt sätt i form av brädspel. I ett brädspel skulle alltför mycket behöva beräknas och mängder av spelpjäser och spelkort skulle krävas. Dessutom är ett uppenbart hinder möjligheten att spela mot andra spelare världen över.

Med dagens digitala teknik är det numera möjligt att skapa fullfjädrade strategispel där alltifrån ekonomi, diplomati, förvaltning och krigföring ingår på ett enhetligt sätt. Två personer med helt olika bakgrund från olika länder kan möta varandra online. Denna faktor gör kanske strategispel ännu mer intressant eftersom personer med olika bakgrund kan ha mer varierande prioriteringar eller taktiker. Många datorspel och i synnerhet strategispel är mer än bara underhållning, de kräver intellektuellt: https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/ar-du-bra-pa-tv-spel-da-kan-du-vara-ett-geni/ engagemang och sägs till och med kunna ge tecken på hög IQ. Oavsett bakgrund, personlighet eller spelstil finns dock vissa universella principer inom strategi som är bra att känna till. Här följer tre av dessa principer.

5 strategiprinciper

1. Fokus: Kort sagt, fokusera på resultatet! Ett vanligt misstag är att sprida ut sin uppmärksamhet på för många saker samma gång. Detta leder till att varje område blir svagt.

Till och med Steve Jobs följde denna strategi, han sa: ”Strategy comes from saying no to 1000 things to make sure we do not get on the wrong track or do to much.” Översatt innebär detta att koncentrera sig på en sak i taget för att inte hamna på felaktigt spår eller resurskrävande sidospår. Ett annat sätt att se på principen är rent logiskt, fokusera resurser på den del som ger mest utdelning. Låt oss säga att en viss civilisation i ett strategispel är duktiga på handel, ja då är handel ett naturligt fokusområde eftersom det ger mer utdelning jämfört med andra civilisationer. Principen kanske låter lättare än sagt. Dock är det lätt hänt att det under spelets gång läggs till nya objektiv och projekt utan att ta bort något. Därmed kan i slutändan spelaren i värsta fall bli överbelastad och tappa fokus.

2. Fallgropar i grupptänk: Det är lätt att falla för gruppåverkan i lagbaserat multiplayer. Särskilt med tanke på den press och snabba tempo som kan uppstå i strategispel. Dessutom brukar vissa symtom uppstå i större lag, varav några exempel är illusioner av osårbarhet, obestridlig övertygelse och självcensur. Dessa är psykologiska effekter som uppstår naturligt i grupper och är värda att hålla öga på.

3. Magkänsla kontra information: Ibland uppstår en motsägelse mellan vad information säger och vad ens instinkt säger. Hur ofta uppstår det i datorspel att vi låter oss styras av den omedelbara situationen utan hänsyn till fakta? En vanlig irrationell respons på information är förnekelse, det vill säga att motstå information som strider mot ens åsikt eller övertygelse. Tumregeln är därför att inte bli ”förblindad” av känslor och tänka kallt.